Hva er verdier?

Dine verdier, som du også kan kalle dine personlige verdier, er alt det du bryr deg om.

Hvis du bryr deg om noe, er det en av dine verdier. Med en gang du ikke lenger bryr deg om det, er det heller ikke lengre en av verdiene dine.

Noen av verdiene dine handler om deg selv, f.eks. ved at trening er viktig for deg. Mens andre verdier handler om andre, f.eks. ved at vennskap er viktig for deg.

En måte å finne ut hva verdiene dine er, er å tenke på når du har det bra og når du ikke har det bra. Når livet føles godt, er det fordi du lever i tråd med verdiene dine. Men med en gang du opplever noe som ikke er bra, så er det en av verdiene dine som er brutt.

Hvis noen lyger til deg, er kanskje verdien din om ærlighet brutt. Og det føles ikke godt.

Men hvis noen inviterer deg med på fest, så opplever du kanskje verdien vennskap. Du blir glad og det føles godt!

På denne siden kan du finne dine egne verdier ved hjelp av en enkel test. Testen er laget for å være enklest mulig, samtidig som du får noe brukbart ut av den.

Trykk på linken “Gå til første side” for å starte.

Lykke til!

Finn dine verdier nå!

Du trenger 15-20 min for å fullføre. Etterpå har du lært mer om hva som er viktig for akkurat deg 🙂

Gå til første side

Hvordan du kan bruke dine verdiene dine i praksis

Når du vet hva verdiene dine er, vet du også hva du bør bruke tiden din på.

Du kan først tenke gjennom hva du bruker tiden din på nå. List opp alle aktivitetene, enten på papir eller i hodet ditt. Så kan du gå gjennom listen og notere deg hva som er i tråd med verdiene dine, og hva som ikke er det.

På sikt kan du prøve å øke tiden på verdi-aktivitetene og minske tiden på ikke-verdi-aktivitetene. Det kan også hende du vil redusere tiden på noen verdi-aktiviteter, bare for å få plass til noen verdi-aktiviteter du bruker lite eller ingen tid på i dag.

Et globalt valg er noe du alltid eller aldri skal gjøre. Når du vet hva dine verdier er, kan du ta disse globale valgene, og spare deg for mye tid og krefter i det daglige. Her er noen eksempler på globale valg:

  • “Jeg skal alltid trene to ganger i uken.”
  • “Jeg skal alltid gi tips.”
  • “Jeg skal aldri røyke.”

Globale valg gjør altså at du slipper å ta vanskelige vurderinger hver eneste dag. Du har bestemt deg, en gang for alle. Globale valg er veldig vanskelig å holde hvis de ikke er i tråd med verdiene dine. Men de er veldig lette å holde hvis de er i tråd med verdiene dine.

Å stå opp for deg selv vil si at du sier fra når du ser eller opplever en urett. Det vil si at du sier fra når en av verdiene dine er brutt.

Når du er bevisst på verdiene dine, er det mye lettere og tryggere for deg å stå opp for deg selv.

Tenk deg at noen sier noe du mener er galt og lite respektfullt. Hvis du ikke er bevisst på verdiene dine, må du gjøre en vurdering der og da på hva som ble sagt som var galt. Det kan hende at du ikke rekker å si fra før samtalen har gått videre. For først må du finne ut hva som var galt, og så må du formulere et svar. Men hvis du kjenner verdiene dine godt, er det mye lettere å stå opp for deg selv i øyeblikket og være trygg på hva du skal si.

Hva er meningen med livet?

Spørsmålet “Hva er meningen med livet?” er i seg selv kanskje litt meningsløst.

At noe har mening er et menneskeskapt begrep, og dermed finnes bare meninger som vi selv lager oss. Du kan alltid spørre deg selv “Hva er meningen med det svaret da?” til alle svar du kommer på. Det eneste meningsfulle du kan komme frem til er at det er ingen objektiv, universell mening med livet.

Alt dette er faktisk veldig positivt. Les mer i neste boks.

Siden det ikke finnes noen spesiell, objektiv, universell mening med livet, kan du lage din egen mening.

Og nettopp denne meningen vil være sterkt knyttet til dine egne verdier. Hvis meningen med livet ditt er å hjelpe andre, da er dette også en av dine viktigste verdier. Hvis meningen med livet ditt er å bli leder for noe stort, da er lederskap en viktig verdi for deg.

Du må ingenting. Du må ikke leve etter andres verdier. Du kan slappe helt av med hva du skal her i livet. Samtidig som du kan definere din egen mening — som er i tråd med verdiene dine — og leve et godt liv.

Hvis du ikke har tenkt over hva meningen med livet ditt er, kan du ikke vite om du lever etter din egen mening eller andres mening.

Mange bruker hele livet sitt på å oppfylle andres ønsker. De skal få gode karakterer fordi foreldrene ønsker det. Eller kanskje de blir religiøse fordi foreldrene ønsker det. Det kan også hende de bruker pengene sine på ting som egentlig ikke er viktige for dem, men som vennene deres syns er viktige.

Ikke lev etter andres verdier. Tenk deg godt om, og gjør det ofte. Flere ganger i året bør du reflektere litt over hva som er viktig for deg. Dine verdier er det som er viktig for deg. Og dermed bestemmer dine verdier også meningen med livet ditt.

Definisjon av suksess

Suksess: "Å leve i tråd med dine egne verdier"

Suksess handler ikke om penger, karriere eller makt. Det handler om å leve i tråd med det som er viktig og verdifullt for deg selv.

Dette kan selvsagt være penger, karriere eller makt, men for de fleste mennesker er det egentlig helt andre ting som er viktige.

Du kan altså ha all den suksessen i livet du ønsker deg, uavhengig av hva samfunnet rundt deg måtte mene.

Definisjon av effektivitet

Effektivitet: "Verdiskaping per ressursbruk"

Verdiskaping er alt som er i tråd med verdiene dine.
Ressursbruk er din tid, din energi og dine penger.

Effektivitet er altså hvor mye du kan leve i tråd med verdiene dine samtidig som du bruker minst mulig tid, krefter og penger.

Altså kan et avslappende liv i sus og dus faktisk være ekstremt effektivt.

Del denne siden